పుణ్యం కొద్దీ పురుషుడు – నైపుణ్యం కొద్దీ ఉద్యోగం!

 
నైపుణ్యాలలో శిక్షణ పొందండి – పుణ్యం వస్తుంది – సారీ! ఉద్యోగం వస్తుంది!  
 
అసలేమిటీ నైపుణ్యాలు! ఎందుకు వీటి గురించే అందరూ ఇప్పుడు గగ్గోలు పెడుతున్నారు? అయినా ఎందుకు ఎవ్వరూ పట్టించుకోవడం లేదు? ఇవి నేర్చుకోకపొతే ఉద్యోగం రాదా? వస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఈ విషయాలన్నీ వరుసగా చర్చించుకుందాం! 

పుణ్యం కొద్దీ పురుషుడు – నైపుణ్యం కొద్దీ ఉద్యోగం!

ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇండియాకి వ్యాపారం పేరుతో వచ్చి, మన స్వాతంత్ర్యాన్ని హరించి, రెండు వందల ఏళ్ళకు పైగా మన మీద స్వారీ చేసిన విషయం మనందరికీ తెలుసు. దీనివలన మనకు ఏమొచ్చింది? కొంచెం ఇంగ్లీషు వచ్చింది. ఇంగ్లీషులో భారతీయ రచయితలు పుట్టుకొచ్చి వారికి కొన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పురస్కారాలు వచ్చాయి. నాడు R.K.Narayan ఒక్కరే ప్రముఖంగా కనిపించేవారు. ఆయన ‘Malgudi days’ TV serial గా కూడా మనందరికీ తెలుసు. నేటి ప్రముఖ భారతీయ ఆంగ్ల రచయితలలో Salman Rushdie, Vikram Seth, Arundhati Roy, Rohinton Mistry, V.S.Naipaul, Amitav Ghosh, Jhumpa Lahini, Shashi Tharoor, Upamanyu Chatterjee – తాజాగా Chetan Bhagat ఆంగ్ల రచనల్లో భారతీయుల ప్రతిభను, ఖ్యాతిని విశ్వవిఖ్యాతం చేశారు. 

 మరి ఆంగ్ల రచనా నైపుణ్యంలో ఇంతటి ఘనత వహించిన చరిత మన భారతీయులకుంటే, మన ఇంజినీరింగ్,ఎంబిఎ విద్యార్ధులకు ఇంగ్లీషు ఎందుకు రాదు? వారు బి.టెక్.,ఎంబిఎ లాంటి వృత్తిగత చదువులు తెలుగు మాధ్యమంలో చదువుతున్నారా? లేక ఇంగ్లీషు బొత్తిగా రాదా? చాలామందికి లెక్కలంటే భయం!  ఎందుకంటే ఆ లెక్కలు ఇంగ్లీషులో ఉంటాయి. ఇంగ్లీషులో ఉండే లెక్కలు అర్ధం చేసుకోవడం కష్టం. Addition, subtraction, division, multiplication లాంటివి చేయాలని ఇంగ్లీషులో ఉంటాయి. ఇంత చిన్న విషయం అర్ధం కాక కొందరు లెక్కలను అంతటితో వదిలించుకుంటారు. కొందరికి మార్కులు మరీ తక్కువగా వస్తాయి. ఈ గొడవంతా కొంచెం ఇంగ్లీషు మీద ప్రాధమిక విద్యనుండీ దృష్టి పెట్టకపోవడంవల్లనే. ఈ లోపాన్ని సవరించుకోవాలంటే నేటి యువత కేవలం ఇంగ్లీషు చదవడం మీద దృష్టి పెట్టాలి.నిరంతర ఆంగ్ల పఠనాభ్యాసం వల్లనే ఈ లోపం సరిదిద్దుకోగలం. ఆంగ్ల వార్తాపత్రికలు క్రమం తప్పకుండా ప్రతిరోజూ చదవాలి. దీనివలన ఉద్యోగార్హత పరీక్షకు వెళ్ళినపుడు general knowledgeలో మంచి మార్కులు వస్తాయి. Group discussionలో  సునాయాసంగా,  daring గా. Personal interviewలో జెండా పాతేసి offer letter, employer నుండి  లాగేసుకోవచ్చు. మరి ఈ పరిణామ క్రమానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? Get ready! 
 
ముందుగా అన్ని నైపుణ్యాలకు మూలమైన, successకి మూలాధారమైన ఈ soft skills అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం! వాటి పుట్టుపూర్వోత్తరాలు ఏమిటో చూద్దాం!                  

About challaramaphani

An individual with a progressive attitude.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s